ไขมัน..มันน่ากลัว

By Favijitr | 19/03/2018 | เข้าดู 7,219

คุณ ธารุณี ดีบ้านใหม่ พยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นไขมันเลือดสูง จากที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่ฟังคนอื่นเขาพูดต่อๆกันมาในการใช้สมุนไพร  แต่วันนี้ต้องยอมรับเนื่องจากค่าของผลเลือดที่ดีขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อใบรายงานผลการตรวจเลือด(ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์)


ใบรายงานผลการตรวจเลือด(หลังใช้ผลิตภัณฑ์)


ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคล หากให้ได้ผลดีควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ