โสมแดงกับข้าวโพดอาหารสัตว์

By Favijitr | 27/06/2018 | เข้าดู 10,038
โสมแดง ควิก Quick กับข้าวโพดอาหารสัตว์ อายุ 2 เดือน ของ คุณ กุหลาบ ลอยเมฆ อยู่ที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ข้าวโพดแปลงนี้ได้ใช้โสมแดงควิก ฉีดพ่นไปในช่วงก่อนออกดอกหัว เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  เนื่องจากช่วงนั้นต้องคอยไปเฝ้าแม่ที่ป่วยและมีไร่มากจึงไม่ค่อยมีเวลา  แค่ฉีดพ่นโสมแดงไปเพียงครั้งเดียวก็เห็นความแตกต่างผิดหูผิดตา  โตไว ใบเขียวตั้ง  และลดการใช้ปุ๋ย ปกติต้องใช้ปุ๋ยยูเรียมาก  และใบก็จะขาวไม่สมบูรณ์  ฝักก็ออกไม่ดีเหมือนกับฉีดโสมแดง  ออกฝักคู่เป็นส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่าน่าจะได้ไร่ละเกวียน ปกติไม่เคยได้ถึง คุณกุหลาบบอกว่า ถ้าใช้โสมแดงตั้งแต่ต้นสูงเท่าหัวเข่าก็น่าจะได้ดีกว่านี้

ข้อแนะนำการใช้โสมแดงกับข้าวโพด  5-10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร เริ่มฉีดพ่นได้ตั้งแต่เริ่มมีใบ ระยะห่างในการฉีดประมาณ 15-20 วัน ต่อครั้ง (ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเน้นความสะดวกในการฉีดมากกว่า) ฉีดพ่นจนกว่าจะเข้าฉีดพ่นไม่ได้


ติดต่อตัวแทน พอลลีนาฟ้าวิจิตร