23/07/2016

PAULENA NETWORK

By Favijitr | 23/07/2016 | เข้าดู 20,339

บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์ค โอกาสดีดีที่ทำได้เลย ท่าน เจริญสุข   กิจอิทธิ ประธานกรรมการ สาส์นจากท่านประธาน…

อ่านต่อ

23/07/2016

เงินพันปั้นเงินแสนกับแผนพอลลีนา

By Favijitr | 23/07/2016 | เข้าดู 28,156

 หากคุณกำลังมองหาช่องทางการสร้างรายได้แบบออนไลน์  อยากขายของออนไลน์ เป็น “แม่ค้าออนไลน์” อยากสมัครตัวแทน…

อ่านต่อ

01/08/2018

By Favijitr | 01/08/2018 | เข้าดู 42

แผนการตลาดพอลลีน่าเน็ทเวิร์ค  ได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากนักธุรกิจพอลลีนาแล้วว่า เป็นแผนที่เป็นไปได้จริง…

03/04/2018

ทำไมต้องทำอะไรเพิ่ม : ณัฐกาญ วชิมาเภท

By Favijitr | 03/04/2018 | เข้าดู 1,103

จากจุดเริ่มต้นที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่าย และมีความคิดว่างานประจำที่ทำอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องหาอะไรทำให้มันวุ่นวาย…

อ่านต่อ

22/03/2018

เปิดใจกับพอลลีนา : ปภาวิน ชูวิทย์

By Favijitr | 22/03/2018 | เข้าดู 879

 4 ปีกับการหนีโอกาส : ปภาวิน ชูวิทย์ ผ่านงานมาก็หลายอย่าง ใครว่าอะไรดีก็ทำหมด ทำงานต่างประเทศ..ก็ไป…

อ่านต่อ

14/03/2018

เปิดใจกับพอลลีนา : วิชิต ทะบัญดิษฐ์

By Favijitr | 14/03/2018 | เข้าดู 726

วิชิต ทะบัญดิษฐ์ ก่อนที่จะตัดสินใจมาทำธุรกิจเครือข่าย เคยทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เกี่ยวกับการทำแม่พิมรถยนต์อยู่ประมาณ…

อ่านต่อ