พานาเดีย จี พลัส โสมผสมถั่งเช่า

หมวดหมู่: ผลิตภัณฑ์สุขภาพ


พานาเดีย จี พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โสมผสมตังถั่งเช่า   ขนาดรับประทาน ครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะ วันละ2ครั้ง เช้า-เย็น
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
 ส่วนประกอบที่สำคัญ ใน 100มล.
 • โสมเกาหลี Panax ginseng C.A.Mey.             1.5กรัม
 • เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum                  1.5กรัม
 • ตังเซียม Codonopsis pilosula                       1.5กรัม
 • ผลซัวจา crataegus pinnatifida Bunge           1.5กรัม
 • เมล็ดฟีนูกรีก Trigonella foenum graecum      1.0กรัม
 • ฮ่วยซัว Dioscorea opposite                          1.0กรัม
 • โต่วต๋ง Eucommia ulmoides                         0.5กรัม
 • ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra                       0.5กรัม
 • อบเชยเทศ Cinnamomum verum J.Presl.       0.5กรัม
 • แปะเจีย Paeonia lactiflora Pall.                     0.5กรัม
 • ฮกเหล็ง Poria cocos Wolf.                           0.5กรัม
 • เสกตี่ Rehmannia glutinosa                          0.5กรัม
 • ปักคี้ Astragalus membranaceus                   0.5กรัม
 • กระชายดำ Kaempferia parviflora                  0.5กรัม
 • ตังถั่งเช่า Cordyceps sinensis                        0.02กรัม
 •  
ใช้วุตถุกันเสีย เจือสีธรรมชาติ
ใช้อะซีซัลเฟม เค เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
อย.73-1-32023-1-0076