23/07/2018

TNT พอลลีน่าสุโขทัย

By Favijitr | 23/07/2018

TNT F1 Academy ประสบการณ์มีไว้เพื่อถ่ายทอด  คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแต่คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น…

อ่านต่อ

29/03/2018

F1 Camp 2018

By Favijitr | 29/03/2018

พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความรักความสามัคคี…

อ่านต่อ

06/12/2017

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น

By Favijitr | 06/12/2017

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น 28-30 พฤศจิกายน 2560 กับการเดินทางท่องเที่ยวของทีมพอลลีนาฟ้าวิจิตร ในทริปนี้พวกเราพิชิตได้ถึง…

อ่านต่อ

14/11/2017

NBM Course

By Favijitr | 14/11/2017

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา สุโขทัย  อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง…

อ่านต่อ

12/09/2017

ทำบุญ สาขาสุโขทัย

By Favijitr | 12/09/2017

งานทำบุญถวายพระเพล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  คณะสมาชิกพอลลีนาเน็ทเวิร์ค โดย SKD รัชชัยย์  วิจิตรสูงเนิน…

อ่านต่อ

20/04/2017

Trip:2 เกาหลี 2017

By Favijitr | 20/04/2017

โอกาสดีๆ กับทริปดีๆ 2 พอลลีนาเน็ทเวิร์ค ............................... ..............................…

อ่านต่อ