10อย่างที่ได้จากการใช้โสมแดง

By Favijitr | 18/05/2018
เกษตรกรไทยยุคก่อน ส่วนใหญ่พึ่งพา สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชที่มีสารพิษ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีผลเสียกับดินทำให้เดินเสื่อมสภาพเร็ว หากต้องการผลผลิตเท่าเดิม จะต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีในปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ที่สำคัญสารเคมียังและตกค้างอยู่ในพืชผักและเป็นอันตรายต่อตัวของเกษตรกรเองด้วยมูลค่าการใช้สารเคมีของพี่น้องเกษตรกรไทยในการทำการเกษตรนั้น ต้องสูญเสียเงินปีละเป็นหมื่นล้าน จากการนำเข้าสารเคมี เกษตรกรอาจจะได้ผลผลิตเพิ่ม แต่รายได้สุทธิกลับไม่ได้สูงตามผลผลิต หักลบกลบหนี้แล้วแทบไม่เหลืออะไรเนื่องจากปัจจัยการผลิตเหล่านี้ต้นทุนสูง และราคาสินค้าทางการเกษตรก็ตกต่ำ หรือไม่ก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

ในยุคปัจจุบัน กระแสความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพ และสิ่งสภาพแวดล้อม จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการผู้บริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืช เป็นอาหารทางใบสำหรับพืช ก็เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ ที่สกัดจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืช ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยยุคใหม่เลือกใช้
10 อย่างที่คุณจะได้ในการใช้โสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืช

1.ไม่ต้องเป็นหน้ากากนักร้อง
ไม่เหม็น ไม่อันตราย สูดดม ไม่ขมคอ เพราะเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพ ปลอดภัยจากเคมี

2.ระบบราก
รากของพืชจะขยายเจริญเติบโต ช่วยดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น

3.ระบบใบ
เมื่อใบใหญ่ขึ้น เติบโต กระบวนการสังเคราะห์แสงก็ดีขึ้น เหมือนกับมีพ่อครัวคอยปรุงอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้เป็นอย่างดี ใบเงาขึ้น หนาเขียวเข้มขึ้น ก็ปลอดจากแมลง ที่กัดเจาะดูดกินได้ยากขึ้น

4.ลำต้น
ลำต้นแข็งแรง ปลอดจากการแทรกแซงของโรคต่างๆ เมื่อแมลงต่างๆทำลายได้ยากมันก็เปลี่ยนที่ทำมาหากิน

5.ระบบดอก
เมื่อถึงเวลาจากการที่ได้รับการดูแลสะสมอาหารมาเพียงพอ การออกช่อ ออกดอก พร้อมเพื่อจะเป็นผลได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อไม่มีสารพิษ แมลงที่มีประโยชน์ต่อพืชก็ช่วยกันผสมเกสร

7.ระบบผล/เมล็ด
การติดผลก็มากขึ้น ดกขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ได้น้ำหนัก

8.ระบบขั้ว
ขั้วเหนียว ทนต่อการหลุดร่วง ลดการเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยว

9.ระบบสีผิว
การเข้าสี และผิวสวยของผลไม้ เนื่องจากได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการเข้าสี

10.ระบบดิน
ในระยะยาวระบบดินจะดีขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ที่มีในโสมแดง และผสมกับจุลินทรีย์ในพื้นที่ ล่วยย่อยสลาย เกิดเป็นธาตุอาหารชั้นเยี่ยมให้พืชได้อีก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
โสมแดงอาหารสำหรับพืช สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ใช้ง่าย ได้ผล

เป้าหมายของโสมแดง ต้องการเห็นเกษตรกรยิ้มได้ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
***********************************
นำโสมแดงไปใช้เพื่อ สร้างผลกำไรจากทำสวน ทำนา ทำไร่ ของคุณ