F SOLUTION เป็นระบบเว็บไซต์ที่ใช้ในสนับสนุนการทำงานของทีมงานพอลลีน่าฟ้าวิจิตร ด้วยการคิดค้นและพัฒนาระบบโดย SKD รัชชัยย์  วิจิตรสูงเนิน ผู้นำองค์การสูงสุดของพอลลีนาฟ้าวิจิตร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจพอลลีนาเน็ทเวิร์ค  เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจเครือข่ายให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจตลาดบนโลกยุคออนไลน์ ระบบเอฟโซลูชั่นจึงพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือและลดข้อจำจัดในการทำงาน ของบุคลากร และส่งเสริมศักยภาพในการการทำธุรกิจ กับบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์คให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


"คุณมีฝัน เรามีเครื่องมือ"
 


ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และนโยบายส่วนตัว

1. การกระทำการใดๆ ในเว็บไซต์โดยผ่าน Log in ของท่าน เรา จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง

2. ระบบอาจมีการส่งอีเมล หรือ SMS ให้ท่านสมาชิกเพื่อแจ้ง สถานะการเป็นสมาชิก สถานะการสั่งซื้อ และข่าวสารต่างๆ (ท่านสามารถเลือกไม่รับหรือไม่รับ SMS ได้)

3. ผู้ใช้เว็บไซต์ จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ลิ้งค์ ไปเว็บไซต์ภายนอก หรือ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม ทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น

4. รูปแบบการสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกได้

5. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลของท่านสมาชิก กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ หลังจากที่ท่านสมัครใช้ระบบแล้ว ทางเราจะไม่มีการส่งอีเมล หรือ SMS เพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตกับท่าน หากสงสัย หรือไม่แน่ใจให้ติดต่อกลับมาหาเราทันที skdkingdom@gmail.com

6. ในการใช้เว็บไซต์สมาชิกทุกท่าน จะปฏิบัติตามกฎของทีมและกฎจรรยาบรรณของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์คอย่างเคร่งครัด

7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านโยบายส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเราดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้น จะนำส่งบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์คที่เราร่วมทำธุรกิจ เพื่อรักษาประโยชน์และสิทธิ์ที่ท่านพึงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทในการเป็นสมาชิกกับบริษัท การได้มาซึ่งรายได้ของสมาชิกนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนดไว้

- ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

- บัตรประชาชน/เลขที่บัญชี (สำหรับท่านที่เลือกรับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกกับบริษัท)

- ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

- เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานกิจกรรม โปรโมชั่น และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ

2. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ได้รับการอนุญาตจากท่าน

- สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ หากคุณต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณส่งมาให้เราได้ที่นี่   skdkingdom@gmail.com
 


ติดตามพวกเราพอลลีน่าฟ้าวิจิตร ได้ที่นี่