Welcome to F-Solution

F1 Camp 2018
By Favijitr | 29/03/2018
พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ…
อ่านต่อ

ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น
By Favijitr | 06/12/2017
ทริปฮ่องกง-เซินเจิ้น 28-30 พฤศจิกายน 2560 กับการเดินทางท่องเที่ยวของทีมพอลลีนาฟ้าวิจิตร…
อ่านต่อ

Trip:2 เกาหลี 2017
By Favijitr | 20/04/2017
โอกาสดีๆ กับทริปดีๆ 2 พอลลีนาเน็ทเวิร์ค ............................... ..............................…
อ่านต่อ

Trip:1 เกาหลี 2017
By Favijitr | 20/04/2017
โอกาสดีดี กับ ทริปดีๆ PAULENA FAVIJITR ได้หมดถ้าสดชื่น!!  
อ่านต่อ